aa

SAVER kan være et unikt verktøy i den nye hverdagen!

Hva gjør du hvis strømmen går hjemme og du skal holde en viktig presentasjon om 30 minutter? Løsningen kan være nærmere enn du tror. Kanskje noen i nærheten kan låne deg “hjemmekontoret” sitt en halvtimes tid.

Du bør forberede din egen beredskap sett i lys av din nye hverdag. Ditt behov må kanskje løses av noen andre på en ny måte – det er her SAVER kommer inn i bilde.

Den nye normalen handler i større grad om å innfri behovet der du er – akkurat når du trenger det. Istedenfor å forflytte deg til sentrale tjenestesteder på andre tidspunkt enn når behovet oppstår.

Det er ingen tvil om at delingsøkonomien kommer til å skyte i været i årene som kommer. Vista analyse (Vista, 2017) sier noe om en betydelig økning i delingsøkonomien fra 500 MNOK i 2015 til over 42 Mrd i 2025, bare i Norge.

Det er rimelig grunn å anta at disse tallene med stor sannsynlighet vil bli langt høyere, når vi ser hva som skjer rundt i verden knyttet til delingsøkonomi.

Det er selvsagt ikke bare den nye normalen som setter fart på delingsøkonomien, men en kombinasjon av flere forhold som blant annet miljø- og bærekraftbevisstheten som sprer seg.

Tradisjonelt sett består gjerne tjenesteleveranser av statiske modeller som timebetalinger, betaling per kontrakt eller tjeneste, og med en stor grad av planmessighet eller forhåndsavtaler.

Derfor har vi i SAVER hatt et stort fokus på å møte den nye normalen med en moderne leveranse – og tjenestemodell som er dynamisk, øyeblikkelig og personlig.

Det er kun to uker siden vi lanserte vår første versjon av SAVER appen som på fagspråket gjerne kalles MVP (minimumsversjon av et produkt), og det er med stor glede vi allerede ser at tilbud og etterspørsel kan matche hverandre i sanntid.

Vi gleder oss til fortsettelsen og er klare for at SAVER blir en del av den nye hverdagen!

aa

Vinopptrekkeren som kan påvirke FN`s bærekraftsmål!

“Perspektiver på innovasjon og endring

Forestill deg at du sitter på en hytte en fredagskveld og mangler en vinopptrekker.

I seg selv et lite problem, men for dine planer og trivsel kan det ses på i et større bilde.

Jeg kommer tilbake til dette senere.

Mange begynner nok å bli mettet på uttrykkene digitalisering og endring.

Digitalisering og endring er ikke svaret på alt – men det er svaret på mye som ligger i tiden vi har fremfor oss, spesielt i disse koronatider.

Ofte så polerer vi overflaten når endringer skal gjøres – enten faglig eller organisatoriske.

Skal vi virkelig gjøre endringer som gir varige forbedringer, må vi utfordre det etablert og tørre å satse større.

Og drive med innovasjon handler mye om risikovillighet, skal man komme videre må man utfordre de etablerte normer og arbeidsmetoder.

Innovasjon ligger ofte foran regulatorisk bestemmelser. Det betyr at det hviler et stort ansvar på oss som arbeider med innovasjon.

I SAVER har vi fra dag en satt et høyt fokus på tillitt og trygget til våre omgivelser.

Man har mye å bevise når man driver med innovasjon, som et nyoppstartet selskap har man ikke den naturlige autoriteten som man ofte har gjennom godt etablerte selskaper.

Mye av autoriteten må bygges ut ifra gründernes egen autoritet. Men mye handler til slutt om grunnleggende tillitt og trygget til omgivelsene – enten det er til egne ansatte, kunder eller samfunnet som helhet.

Når man arbeider med innovasjon må man akseptere at noe er usikkert og må prøves ut, før man har et grunnlag for å justere og endre kurs – det må være en aksept for å kunne feile for å bli bedre.

I SAVER utfordrer vi det etablerte – basert på våre operative og teknologiske erfaringer.

Dagens teknologi gir uendelige muligheter for samhandling på tvers av bransjer, kulturer og områder.

Tilbake til vinopptrekkeren – det er en stor mulighet for at en av de nærmeste hyttene har akkurat det du trenger her og nå.

Alternativet er gjerne at du må sette deg i bilen og kjøre ned til bygda for å løse behovet ditt.

Din mangel på vinopptrekker kan altså påvirke FN`s bærekraftsmål prinsipielt sett.

Det er her SAVER kommer inn i bilde gjennom å gjøre ting enklere, mer effektivt og spare miljøet.

Du kan spare både din egen tid og vårt felles miljø.

Vi ser daglig verdien i å anvende tilgjengelig teknologi til nye metoder og områder.

Som grunnleggere i SAVER har vi allerede tatt i bruk en del av den tilgjengelige teknologien som finnes.

Skal vi oppnå FN`s bærekraftsmål må vi tørre å satse – det er akkurat det vi gjør i SAVER.

Vi er nå kun uker unna full lansering av SAVER og vi får da svaret vi har ventet på..

Vi håper det er mange som vil identifisere seg med å bli en SAVER!

aa

Er du forberedt på høsten?

Høsten har kommet like raskt på oss i år som den alltid gjør, dagene med dagslys blir fort kortere for hver dag som går og løvet blåser omkring.

Hva betyr høsten for deg? Du er kanskje en av de som benytter høsten for turer i skog og mark, eller kanskje er du en av de ivrige hummerfiskerne som ventet på at det skulle bli 1.oktober for å kunne sette ut fangstteiner.

Høsten har også sine utfordringer, mørket kommer brått på oss, i tillegg til vinden, været og kulden som gradvis endrer seg fra de behagelige sommermånedene.

Listen over gjøremål som bør gjøres på høsten kan være lang, men ting bør gjøres på rett måte til rett tid.

Du går kanskje rundt å tenker på de årlige spørsmålene som alltid dukker opp:

Når skal man egentlig skifte til vinterdekk?
Burde vi kanskje pakke sammen trampolinen?
Kanskje vi bør ta opp båten snart?

Vi har vel alle hørt om historiene om trampolinene som blåser omkring i vinden, båtene som sliter seg fra en ellers stille og rolig havn – eller alle bilistene som ble overrasket over det første snøfallet.

Fra tiden da jeg tjenestegjorde på Redningsskøyter langs kysten har jeg ikke tall på hvor mange ganger vi rykket ut for å sikre båter som hadde slitt seg i vinden, men også sikre andre objekter som av en eller annen ufrivillig grunn hadde blitt sjøsatt på grunn av sterk vind eller høy vannstand.

Det er alltid enklere, raskere og billigere å forebygge at hendelser skjer – enn å rydde opp i ettertid!

SAVER sine 5 høsttips:

  1. Sikre løse gjenstander: Gå en tur rundt boligen din og tenk gjennom hva som kan skje hvis høststormen kommer, er det noe som kan bli tatt av vinden og gjøre skade?
  2. Bruk refleks: Fest refleks på sykkelen din, sekken din og ha ellers tilgjengelig refleks på de ytterplaggene du benytter på denne årstiden
  3. Sikre båten din: Både når den ligger fortøyd til kai – men også hvis du har en båt, kano eller kajakk som ligger i nærheten av sjøen (vannstanden kan ofte bli høy under høststormene)
  4. Forbered deg på kulden: Frostsikre nødvendige ting som høytrykkspyleren, vannsystemet på hytta og i båten, og ikke minst finn frem votter, luer og stillongs
  5. Sjekk vinterdekkene dine: Er vinterdekkene dine gode nok? Planlegg med å skifte vinterdekk på rett tid

Og skulle du ha behov for hjelp – “Hjelpen er bare et klikk unna med SAVER..”

aa

SAVER – nåtidens hjelpenettverk

Gjennom mange år har jeg jobbet mye med hvordan samhandlingen kan bli bedre mellom de som arbeider med redning og beredskap.

Et av hovedfunnene i Gjørvkommisjonen etter 22/7 og som ble stående igjen, var den sterke historien om “ressursene som ikke fant hverandre”.

Mye har blitt gjort de siste årene innenfor den Norske beredskapen, og ressursene finner hverandre stadig raskere og enklere enn tidligere. Det er innført Nødnett, felles ressursregister og systemer for erfaringsoverføring på tvers av beredskapsaktørene.

Men hva med oss vanlige mennesker i samfunnet? Hvordan kan vi finne hverandre når det virkelig gjelder? Gjennom mange års erfaring har jeg sett at de personene som tilfeldigvis har vært i nærheten kan utgjøre en stor forskjell når det virkelig gjelder.

Til tross for at vi alle i dag bærer med oss en mobiltelefon overalt – alltid, har vi ingen planmessig metode for å komme i kontakt med de ukjente personene rundt oss i sanntid, som potensielt kan være våre hjelpere.

Vi har alle sammen i deg en rekke apper som er lastet ned på telefonen vår, og som kan benyttes til ulike formål. Men hvordan skal vi faktisk komme i kontakt med hverandre når det virkelig gjelder? på hvilken plattform? og til hvilken tid? – når vi ikke kjenner identiteten til hverandre.

Det ligger en enorm kraft, effektivitet og samfunnsgevinst i å benytte lokale ressurser og hverandre.

Derfor utvikler vi nå SAVER – et system og hjelpenettverk som alltid følger deg. Du vil alltid ha med deg et hjelpenettverk, uavhengig av hva du du gjør eller hvor du befinner deg. På denne måten kan vi sikre at vi finner hverandre raskt og effektivt i sanntid.

Men skal SAVER fungere når det virkelig gjelder, må det også fungere i det daglig ved trivielle hendelser eller behov. På samme måte som at brannmannen henter ned katten i treet, og er forberedt på sin neste utrykning når det virkelig gjelder.

Tenk om alle i Norge kan bli en SAVER!