SAVER kan være et unikt verktøy i den nye hverdagen!

SAVER kan være et unikt verktøy i den nye hverdagen!

Hva gjør du hvis strømmen går hjemme og du skal holde en viktig presentasjon om 30 minutter? Løsningen kan være nærmere enn du tror. Kanskje noen i nærheten kan låne deg “hjemmekontoret” sitt en halvtimes tid.

Du bør forberede din egen beredskap sett i lys av din nye hverdag. Ditt behov må kanskje løses av noen andre på en ny måte – det er her SAVER kommer inn i bilde.

Den nye normalen handler i større grad om å innfri behovet der du er – akkurat når du trenger det. Istedenfor å forflytte deg til sentrale tjenestesteder på andre tidspunkt enn når behovet oppstår.

Det er ingen tvil om at delingsøkonomien kommer til å skyte i været i årene som kommer. Vista analyse (Vista, 2017) sier noe om en betydelig økning i delingsøkonomien fra 500 MNOK i 2015 til over 42 Mrd i 2025, bare i Norge.

Det er rimelig grunn å anta at disse tallene med stor sannsynlighet vil bli langt høyere, når vi ser hva som skjer rundt i verden knyttet til delingsøkonomi.

Det er selvsagt ikke bare den nye normalen som setter fart på delingsøkonomien, men en kombinasjon av flere forhold som blant annet miljø- og bærekraftbevisstheten som sprer seg.

Tradisjonelt sett består gjerne tjenesteleveranser av statiske modeller som timebetalinger, betaling per kontrakt eller tjeneste, og med en stor grad av planmessighet eller forhåndsavtaler.

Derfor har vi i SAVER hatt et stort fokus på å møte den nye normalen med en moderne leveranse – og tjenestemodell som er dynamisk, øyeblikkelig og personlig.

Det er kun to uker siden vi lanserte vår første versjon av SAVER appen som på fagspråket gjerne kalles MVP (minimumsversjon av et produkt), og det er med stor glede vi allerede ser at tilbud og etterspørsel kan matche hverandre i sanntid.

Vi gleder oss til fortsettelsen og er klare for at SAVER blir en del av den nye hverdagen!

SAVER kan være et unikt verktøy i den nye hverdagen!

Kommentarer (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

Anbefalt for deg