Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene om SAVER

Search help

Tilgang til din posisjon er en helt avgjørende funksjonalitet i SAVER app for at du skal få en god brukeropplevelse, og for at SAVER app skal fungere etter hensikten.

Når du laster ned SAVER app får du tre valg for hvordan du ønsker å tillatte SAVER app tilgang til din posisjon – det er du selv som bestemmer dette. 

Vi anbefaler at du ved førstegangsinnlogging velger «NÅR APPEN ER I BRUK» og at du bytter til “ALLTID” når du senere får spørsmål om dette. Det er også mulig å endre dette selv under stedtjenester på din telefon.  

Posisjonsoppdatering forklart 

  1. Når du har SAVER app åpen, vil SAVER app oppdatere din posisjon regelmessig.  
  1. Når du legger SAVER app åpen i bakgrunnen på din telefon, vil SAVER app sende ut regelmessig posisjonsoppdatering hvis du har valgt “NÅR APPEN ER I BRUK”. 
  1. Når du legger ned SAVER app og har valgt “ALLTID” vil din posisjon bli oppdatert ved større posisjonsforandringer.
  2. Logger du ut av SAVER app vil det ikke være noen posisjonsoppdatering knyttet til SAVER app. 

Symbol og status IOS

Blå linje eller symbol vises øverst på skjermen:
Du har valgt «NÅR APPEN ER I BRUK» og appen kjører i bakgrunnen med regelmessige posisjonsoppdateringer.  

Kompass pil vises øverst på skjermen:
Du har valgt «ALLTID» og appen oppdaterer posisjon ved større posisjonsforandringer.  

Symbol og status Android

Lite SAVER app icon øverst på skjermen:
SAVER app kjører i bakgrunnen og din posisjon blir regelmessig oppdatert.  
Du har valgt «ALLTID» og appen oppdaterer posisjon ved større posisjonsforandringer.

Melding «SAVER kjører i bakgrunnen»:
SAVER app kjører i bakgrunnen og din posisjon blir regelmessig oppdatert.  

Annet

*Batteri forbruket påvirkes når SAVER app oppdaterer posisjon regelmessig i bakgrunnen.  

*Ingen andre kan se eller finne din posisjon i sanntid.

SAVER app bruker din siste kjente posisjon som utgangspunkt ved utsendelse av push-varslinger.

Hvis du har lukket appen, vil ikke SAVER app kunne oppdatere din posisjon og du vil motta push-varsler basert på din siste kjente posisjon – da appen sist var aktiv.  
 
Det kan være klokt å ha SAVER app åpen i bakgrunnen eller åpne appen regelmessig hvis du forflytter deg over større avstander – mer enn 100 km.

Ønsker du å justere varslingsinnstillinger, kan du gjøre dette enkelt under din profil i SAVER appen.  

Det er gratis å laste ned og benytte SAVER appen. Trenger du hjelp, oppgir du din betalingsvillighet for å løse behovet eller problemet. Dette vil sikre at personer har motivasjon til å hjelpe deg når du har behov, samtidig som de får dekket sine kostander.

Betalingen for hjelpen betaler du direkte til din SAVER når hjelpen er gjennomført.

Tillit og trygghet er noe av det aller viktigste for SAVER og ikke minst for deg som bruker av SAVER app. Derfor har vi integrert Vipps som innloggingsmetode, slik at BankID ligger til grunn for registreringen av alle brukere. I tillegg har alle brukere mulighet til å vurdere hverandre i forbindelse med at man yter hjelp til hverandre. Dette sammen med muligheten til å kunne rapportere brukere, gjør at du skal ha en høy grad av trygghet rundt bruken av SAVER app.

Dette er avhengig av hvilket verdi som er oppgitt på den enkelte forespørsel, samt hvor ofte du hjelper andre.

Du er selv plikt til å sette deg godt inn i hvilke bestemmelser som gjelder for å motta økonomisk godtgjørelse ved utførelse av hjelp og arbeid.

Om du yter hjelp utover en en viss tilfeldig basis og/eller over et visst beløp, vil det isteden kunne være å anse som inntekt i virksomhet.

Når brukere av SAVER app tar imot godtgjørelser for forespørsler i så stort omfang at det må anses som virksomhet, må du registrere deg som næringsdrivende og alle inntektene må føres i regnskapet for virksomheten din.

Da kan det også være at virksomheten er merverdiavgiftpliktig.

Mer informasjon om dette kan du finne på: http://www.skatteetaten.no

Ønsker du å deaktivere eller slette din SAVER brukerkonto, vennligst ta kontakt med oss på post@saver.no

Vi sletter alle dine personlige data på oppfordring fra deg.

Står du fortsatt fast? Hjelpen er bare en e-post unna!