Hvordan bruke SAVER?

1. Når du trenger en SAVER

SAVER app skal være enklest mulig for deg som trenger hjelp. Gjennom å opprette en forespørsel, vil du potensielt oppnå kontakt med SAVER`e rundt deg som kan hjelpe deg.

Når du mottar respons fra potensielle SAVER`e kan du enkelt starte en privat samtale for å finne ut hvem som best egner seg til hjelpen du ønsker.

Når du har valgt SAVER, må både du og din SAVER bekrefte at hjelpen ønskes gjennomført. 

SAVER app gir ingen garanti for kvaliteten på den hjelpen du mottar eller om ditt behov eller problem faktisk blir løst når du får hjelp.

Etter hjelpen er gjennomført betaler du den oppgitte verdien direkte til din SAVER utenom SAVER appen. I tillegg gir du tilbakemelding til din SAVER gjennom å gi en vurdering fra 1 til 5 stjerner, hvor 5 er best. Det er i tillegg muligheter for å legge inn en skriftlig kommentar til din SAVER, noe som kan være hyggelig å motta for den som har gitt deg hjelp.

2. Ulike typer forespørsler

SAVER app skiller kun på 3 ulike kategorier av forespørsler (GRØNN, GUL og RØD), hvor forskjellen mellom disse er hvor kritisk ditt hjelpebehov er. Felles for alle 3 kategorier er at du ønsker å løse problemet, hendelsen eller behovet så raskt som mulig.

Det må alltid vurderes om hjelpen er av en slik art at profesjonelle tjenester må kontaktes eller varsles, herunder den offentlige Nødmeldetjenesten og/eller Redningstjenesten.

Det minnes om nødnumrene 110 Brann, 112 Politi og 113 Ambulanse i Norge.

Grønn hjelp

Defineres som “Hverdagsbehov” – du har et behov for å løse trivielle hverdagshendelser eller behov. Ingen hendelse, behov eller problem er for lite.

Eksempler på grønn hjelp:
1. Du trenger frakt av møbler
2. Du trenger bærehjelp
3. Du trenger hjelp til å handle
4. Du trenger en kabel til PC

Gul hjelp

Defineres som “Assistanse” – det har oppstått en uønsket hendelse som ikke kan utvikle seg.

Eksempler på gul hjelp:
1. Du har kjørt i grøfta med bilen din og trenger hjelp til å komme opp
2. Båten din er tom for strøm og du ligger på en øy
3. Du trenger starthjelp til bilen din
4. Du er ute på sykkeltur og har punktert

Rød hjelp

Defineres som “Nød” – det har oppstått en uønsket hendelse som kan utvikle seg hvis du ikke får hjelp.

Eksempler på rød hjelp:
1. Du har grunnstøtt med båten din og tar inn vann
2. Du trenger førstehjelp
3. Du har fått vannlekkasje i huset ditt
4. Trampolinen blåser av gårde i nabolaget

*Du kan kun sende en rød forespørsel pr dag.

Du skal ikke være bekymret for å velge “feil” kategori. Det finnes ingen fasit på hva som er rett kategori for din forespørsel, det er du selv som avgjør dette. Overnevnte beskrivelse er å anse som en veiledning for hvilken kategori som bør benyttes innenfor ulike problemer og behov.

3. Hvordan opprette en forespørsel?

Det er enkelt og raskt å opprette en forespørsel. 

  1. Beskriv ditt problem (gjerne med bilde)
  2. Oppgi kategori (GRØNN, GUL eller RØD)
  3. Oppgi verdien (beløpet du er villig til å betale til din SAVER) på forespørselen
  4. Velg stedet hvor du ønsker hjelp

Forespørselen vil bli sendt ut i en rekkevidde på 100 km fra stedet du velger å poste forespørselen i fra. Hvem som vil motta og se din forespørsel vil være avhengig av hvor mange brukere som er innenfor dette området og hvilke rekkevidde disse har satt på mottak av forespørsler.

SAVER app forbeholder seg retten til å slette forespørsler som ikke er innenfor SAVER`s formål eller som på annen måte kan virke støtende for omgivelsene og andre brukere.

4. Bli en SAVER

Når du har lastet ned og registrert deg i SAVER app er du i prinsippet klar for å kunne hjelpe andre. Det er imidlertid viktig at du tenker gjennom hvilke varslinger du ønsker å få på din telefon.

Ønsker du å bli varslet med push varsling på Grønn-Gul-Rød kategori? Og hvor langt unna deg ønsker du varslinger fra? Gjennom enkle innstillinger kan du justere disse varslingene i din egen profil under varslingsinnstillinger.

Når du tar i bruk SAVER app ber vi om tilgang til din posisjon, dette er helt nødvendig for at tjenesten skal fungere etter hensikten.

SAVER app henter kun din oppdaterte posisjon når appen er åpen eller kjører i bakgrunnen. Lukker du SAVER app, vil din siste posisjon bli benyttet som referanse ved varslinger.

Vi lagrer kun din posisjon i det øyeblikket du har sendt ut en forespørsel om hjelp eller i det øyeblikket du tilbyr hjelp.

SAVER AS ønsker å benytte denne informasjonen til å utvikle tjenestene til det beste for brukerne og samfunnet for øvrig.

5. Når du skal være en SAVER

Som SAVER har du en viktig rolle i SAVER nettverket. Du vil kunne benytte din kunnskap, ditt utstyr og din mulighet til å hjelpe andre. For at du skal få dekket dine kostnader og ha en motivasjon til å hjelpe, vil du motta en økonomisk godtgjørelse fra den som ber om hjelp, basert på beløpet som er oppgitt i den aktuelle forespørselen.

Vi forventer at du som SAVER skaper en god opplevelse for den som ber om hjelp. Du vil motta tilbakemelding fra den som har mottatt din hjelp, og her vil det lønne seg å gi best mulig “service” for å få gode tilbakemeldinger fra den du hjelper. Det kan være et fortrinn å ha en god vurdering når du skal hjelpe andre ved en senere anledning.