Om SAVER

Bli litt kjent med oss

Gjennom faglige og reelle erfaringer har vi selv opplevd at den enkleste og raskeste hjelpen ofte finnes blant menneskene rundt oss – derfor utvikler vi SAVER.
På denne måten vil vår praktiske erfaring settes inn i den teknologiske verden og legge til rette for at de ukjente menneskene rundt deg kan bli dine potensielle SAVER`e i sanntid – uansett hva du gjør eller hvor du befinner deg.

Vi tror at det å benytte kunnskap, utstyr og mulighet til å hjelpe andre her og nå, har en stor medmenneskelig verdi for de fleste av oss, som også vil gi samfunnsgevinster.

Gjennom en delt forretningsmodell har vi skapt et incentiv for deg til å hjelpe andre, gjennom godtgjørelse og annerkjennelse. Samtidig som SAVER sikres inntekter til drift og utvikling.

Skal vi lykkes med SAVER, er vi avhengig av at flest mulig vil bli en SAVER. Kanskje er det du eller en i din familie som trenger hjelp i morgen…

Gjennom over 20 års erfaring fra redning og beredskap har jeg ofte sett verdien og kraften som ligger i å mobilisere menneskene som befinner seg rundt deg.

Ronny Jåsund – Pedersen
Grunnlegger SAVER

Et nettverk av SAVER`e

Skal vi bygge en bærekraftig fremtid må vi alle stå sammen om å hjelpe hverandre. Noen ganger vil det være behov for profesjonell hjelp eller tjenester når du har problemer eller behov, men ofte kan du løse problemer eller behov med de ressursene du har rundt deg.

Se for deg at du alltid har med deg et hjelpenettverk uansett hva du gjør eller hvor du befinner deg – vi håper det skal bidra til en trygghet og enkelhet for akkurat deg. Det er vanskelig å forutse hva, hvor eller når du trenger hjelp neste gang. Derfor er SAVER et hjelpenettverk som kan benyttes uansett om du er hjemme, på hytta eller i bilen. SAVER følger deg overalt – alltid.

Du kan bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted med å bli en SAVER!